RUMİNANT HAYVANLAR İÇİN YÜKSEK İÇERİKLİ MAYA TOKSİN BAĞLAYICI AMİNOASİT İLAVELİ PREMİKS

KULLANIM AMACI: Ruminant (inek, düve, tosun, buzağı, koyun, keçi, oğlak) hayvanların gereksinim duyduğu vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Düzenli kullanıldığında; içerdiği canlı ve inaktif maya ile işkembe ve bağırsak florasını düzenlemede etkilidir. Tamponlayıcılar sayesinde (sodyum bikarbonat ve magnezyum oksit) sindirim düzenlemesini ve rumen pH’nı düzenlemede etkilidir. Kaba ve kesif yem kaynaklı toksikasyonlarda destekleyicidir. Karaciğer yağlanması ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemede destekleyicidir. Besi hayvanlarında karkas randumanını ve et kalitesini artırır, süt hayvanlarında süt verimini ve süt kalitesini artırır. Dil dolama ve Pika’ya (toprak ve yabancı madde yeme alışkanlığı) karşı etkilidir. Duvar yalama, toprak yeme gibi problemleri engeller. Bu sayede yemden yararlanmayı artırır.