SAĞMAL HAYVANLARDA SÜT YAĞI ARTIRICI ÖZEL PREMİKS

KULLANIM AMACI: Buffer fat; Sağmal inekler için sıcaklık stresine bağlı
olarak, süt yağı düşen hayvanların süt yağının artmasına yardımcı olur.
Canlı organizmaların populasyonunun artmasını sağlar. Rumen pHʼını
optimum seviyede tutar. Süt ve besi performansını artırır. İçerisindeki
mayalar ve rumen düzenleyiciler sayesinde rumen ve bağırsak
mikroflorasını düzenler. Rumen asidozuna bağlı laminitisi (topallık) önler.
Bu sayede yemden yararlanmayı artırır. Toksinlerin bağlanmasıyla toksin
zehirlenmesine karşı hayvanları korur.