RUMİNANT HAYVANLAR İÇİN,
NİACİN MAYA VE TOKSİN BAĞLAYICI İLAVELİ, VİTAMİN-MİNERAL PREMİKS
KULLANIM AMACI:
Ruminant (inek, düve, tosun, buzağı, koyun, keçi, oğlak) hayvanların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Düzenli kullanıldığında; Besi hayvanlarında karkas randımanını ve et kalitesini artırır, süt hayvanlarında süt verimini ve süt kalitesini artırır. Duvar yalama, toprak yeme gibi problemleri engeller. Kızgınlığı düzenleyerek döl verimini artırır. Dil dolama ve Pika’ya (toprak ve yabancı madde yeme alışkanlığı) karşı etkilidir. İçerisindeki mayalar ve rumen düzenleyiciler sayesinde rumen ve bağırsak mikroflorasını düzenler. Bu sayede yemden yararlanmayı artırır. Toksinlerin bağlanmasıyla toksin zehirlenmesine karşı hayvanları korur.