İş Kurallarımız

• İnsan sağlığına, hayatına ve çalışanlarımızın haklarına saygı göstermek.
• İş ilişkileri içerisinde olduğumuz tüm ülkelere, bölgelere, firma ve kişilere eşit davranmak.
• Eşitlikçi ve katılımcı yönetim ilkelerine sahip olmak.
• Ekolojik sisteme ve çevrenin korunmasına saygılı olmak.


Collection {#1023
 #items: array:1 [
  0 => menulerModel {#1022
   #table: "menuler"
   +timestamps: false
   #connection: "mysql"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:3 [
    "text" => "Hakkımızda"
    "state" => array:2 [
     "selected" => "true"
     "expanded" => "true"
    ]
    "nodes" => Collection {#1041
     #items: array:6 [
      0 => iceriksayfalariModel {#1042
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "Neden MAKROVİT"
        "href" => "https://makrovit.com/neden-makrovit-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 6
        "text" => "Neden MAKROVİT"
        "seo" => "neden-makrovit-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      1 => iceriksayfalariModel {#1043
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "Kalite Politikamız"
        "href" => "https://makrovit.com/kalite-politikamiz-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 1
        "text" => "Kalite Politikamız"
        "seo" => "kalite-politikamiz-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      2 => iceriksayfalariModel {#1044
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "Vizyonumuz"
        "href" => "https://makrovit.com/vizyonumuz-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 2
        "text" => "Vizyonumuz"
        "seo" => "vizyonumuz-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      3 => iceriksayfalariModel {#1045
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "Misyonumuz"
        "href" => "https://makrovit.com/misyonumuz-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 3
        "text" => "Misyonumuz"
        "seo" => "misyonumuz-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      4 => iceriksayfalariModel {#1046
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:3 [
        "text" => "İş Kurallarımız"
        "href" => "https://makrovit.com/is-kurallarimiz-i"
        "state" => array:1 [
         "selected" => "true"
        ]
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 4
        "text" => "İş Kurallarımız"
        "seo" => "is-kurallarimiz-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      5 => iceriksayfalariModel {#1047
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "Teknik Bilgi"
        "href" => "https://makrovit.com/teknik-bilgi-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 5
        "text" => "Teknik Bilgi"
        "seo" => "teknik-bilgi-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
     ]
    }
   ]
   #original: array:2 [
    "menuId" => 1
    "text" => "Hakkımızda"
   ]
   #casts: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #events: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
 ]
}