RUMİNANT HAYVANLAR İÇİN,
NİACİN MAYA VE TOKSİN BAĞLAYICI İLAVELİ, VİTAMİN-MİNERAL PREMİKS
KULLANIM AMACI: Ruminant (inek, düve, tosun, buzağı, koyun, keçi, oğlak) hayvanların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Düzenli kullanıldığında, içerisindeki canlı maya, rumen düzenleyiciler, vitamin ve mineral sayesinde süt verimini ve karkas randımanını artırır. Duvar yalama, toprak yeme gibi problemleri engeller. Yemden yararlanmayı artırır. Toksinlerin bağlanmasıyla toksin zehirlenmesine karşı hayvanları korur.