Neden MAKROVİT

NEDEN MAKROVİT?

Hayvancılıkla Uğraşan siz değerli müşterilerimizin İşletmesini Türkiye’de saygın besleme ve yönetme bilgisi olan teknik uzmanlarımızla işletmenizi ziyaret ederek hayvanlar için gerekli olan tüm yaşamsal faaliyetlerini gözden geçiriyoruz.

Bunu yaparken bize yardımcı olan;

 • Kan analizi
 • Dışkı analizi
 • Yem analizi (kaba/kesif)
 • Besin madde analizi
 • Aflatoksin analizi (antinitrisyonel faktörler)
 • İşletme Durum analizi

Gibi verilere bağlı kalarak işletmenin genel profilini çıkarıyoruz. Mevcut verim raporları ve işletmenin problem sıralaması önceliklerine göre önerilerde bulunuyoruz. İşletmeye özel Besin Madde Gereksinmelerini Formüle ederek Yüksek teknoloji ile üretilen ürünlerimizi siz değerli Üreticilerimize Sunuyoruz.


Collection {#1023
 #items: array:1 [
  0 => menulerModel {#1022
   #table: "menuler"
   +timestamps: false
   #connection: "mysql"
   #primaryKey: "id"
   #keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:3 [
    "text" => "Hakkımızda"
    "state" => array:2 [
     "selected" => "true"
     "expanded" => "true"
    ]
    "nodes" => Collection {#1041
     #items: array:6 [
      0 => iceriksayfalariModel {#1042
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:3 [
        "text" => "Neden MAKROVİT"
        "href" => "https://makrovit.com/neden-makrovit-i"
        "state" => array:1 [
         "selected" => "true"
        ]
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 6
        "text" => "Neden MAKROVİT"
        "seo" => "neden-makrovit-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      1 => iceriksayfalariModel {#1043
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "Kalite Politikamız"
        "href" => "https://makrovit.com/kalite-politikamiz-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 1
        "text" => "Kalite Politikamız"
        "seo" => "kalite-politikamiz-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      2 => iceriksayfalariModel {#1044
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "Vizyonumuz"
        "href" => "https://makrovit.com/vizyonumuz-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 2
        "text" => "Vizyonumuz"
        "seo" => "vizyonumuz-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      3 => iceriksayfalariModel {#1045
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "Misyonumuz"
        "href" => "https://makrovit.com/misyonumuz-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 3
        "text" => "Misyonumuz"
        "seo" => "misyonumuz-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      4 => iceriksayfalariModel {#1046
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "İş Kurallarımız"
        "href" => "https://makrovit.com/is-kurallarimiz-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 4
        "text" => "İş Kurallarımız"
        "seo" => "is-kurallarimiz-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
      5 => iceriksayfalariModel {#1047
       #table: "iceriksayfalari"
       +timestamps: false
       #connection: "mysql"
       #primaryKey: "id"
       #keyType: "int"
       +incrementing: true
       #with: []
       #perPage: 15
       +exists: true
       +wasRecentlyCreated: false
       #attributes: array:2 [
        "text" => "Teknik Bilgi"
        "href" => "https://makrovit.com/teknik-bilgi-i"
       ]
       #original: array:3 [
        "icerikId" => 5
        "text" => "Teknik Bilgi"
        "seo" => "teknik-bilgi-i"
       ]
       #casts: []
       #dates: []
       #dateFormat: null
       #appends: []
       #events: []
       #observables: []
       #relations: []
       #touches: []
       #hidden: []
       #visible: []
       #fillable: []
       #guarded: array:1 [
        0 => "*"
       ]
      }
     ]
    }
   ]
   #original: array:2 [
    "menuId" => 1
    "text" => "Hakkımızda"
   ]
   #casts: []
   #dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
   #events: []
   #observables: []
   #relations: []
   #touches: []
   #hidden: []
   #visible: []
   #fillable: []
   #guarded: array:1 [
    0 => "*"
   ]
  }
 ]
}