RUMİNANT HAYVANLAR İÇİN, TAMPONLAYICI ve CANLI MAYA İÇERİKLİ PREMİKS


KULLANIM AMACI: Ruminant (inek, düve, tosun, buzağı, koyun, keçi, oğlak) hayvanların rumendeki canlı organizmaların populasyonunun artmasına yardımcı olur. Rumen pH’sını optimum seviyede tutar. Süt ve besi performansını artmasına yardımcı olur. İçerisindeki mayalar ve rumen düzenleyiciler sayesinde rumen ve bağırsak mikroflorasını düzenler. Sağmal hayvanlarda süt yağının artmasını destekler. Rumen asidozuna bağlı laminitisi (topallık) önler. Bu sayede yemden yararlanmayı artırır. Toksinlerin bağlanmasıyla toksin zehirlenmesine karşı hayvanları korur.