İNEKLER İÇİN DOĞUM SONRASI DESTEK KÜRÜ

KULLANIM AMACI: Doğum sonrası ineklerde subklinik hipokalsemi, deplasman,
metrit, mastitis, yağlı karaciğer ve ketosiz gibi metabolik problemlerin riski
yüksektir. Bu problemlerle birlikte verimde de düşüşler gözlenmektedir. Bu
problemleri azaltacak önlemlerin alınması, doğum sonrası ortaya çıkacak
metabolik riskleri azaltacak, üreme ve laktasyon performansının korunmasına
ve/veya iyileşmesine katkı sağlayacaktır. PORTACURE LOHPOL içerdiği vitamin ve
minerallerle immun sistemi destekleyerek uterus ve meme enfeksiyon risklerini
azaltır, kalsiyum ile subklinik kalsiyum ve doğum felci riskini azaltır, içerdiği
glukojenik madde ile kan glukozunun belli düzeyde tutulmasına katkıda
bulunarak vücuttan yağ mobilizasyonunu, yağlı karaciğer ve ketozis riskini azaltır.
Üreme performansını iyileştirir.