KRİPTO MACUNU

KULLANIM AMACI: Cryptosporidium parvum bir protozoa olup; buzağılarda, bazen
kuzularda ve oğlaklarda sulu bir ishale neden olmaktadır. Dışkılar mukus
(sümüksü) bir yapıda olup kötü kokmaktadır. Genellikle 1-3 haftalık buzağı, kuzu
veya oğlaklar hastalığa yakalanmaktadır. PORTACURE CRYPTON; İçerdiği
Probiyotikler ile oositlerin artmasını engellemektedir. Güçlü bitkisel ekstraktlar
kripto protozoonlarına karşı direnci artırıp, hastalık etmenleri patojenik sınırın
altında tutulmasına yardımcı olmaktadır. Organik asitler ile ortam pH'sının
düşürülmesi ile kripto protozoonların ve diğer patojen mikroorganizmaların
populasyonu düşürülebilmektedir.