PRERUMİNANTLAR İÇİN VİTAMİN VE MİNERAL TABLETİ

KULLANIM AMACI: Preruminant hayvanların (Buzağı, Kuzu, Oğlak, Potuk vs.)
günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için özel formule edilmiş tablettir.
Büyüme ve verim artışı için gerekli olan temel besin maddelerinden Vitamin ve İz
elementler Portacure Maxivin tablet ile sağlanabilmektedir. Kolay kullanılması ve
tüketiminden emin olunması tablet form premikslerin preruminantlar için
sahada önemli bir avantajdır.