RUMİNANT HAYVANLAR İÇİN, MELAS BAZLI YALAMA JELİ
KULLANIM AMACI: Ruminant hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Besleyici ve enerji değeri yüksek olup, salya salınımını ve rumen bakteri etkinliğini arttırır. Bu sayede süt ve besi hayvanlarının rasyondan alamadıkları enerji ve diğer besin maddelerini ihtiyaç hissettikleri miktarda karşılanmasını sağlar. İştah artırıcı etkisiyle yemden faydalanmayı yükselterek et ve süt verimini çoğaltır. Verim kayıplarına neden olan subklinik asidoz problemlerini minimalize eder. Döl tutma problemlerini azaltır. Pika’ya (toprak ve yabancı madde yeme alışkanlığı) karşı direnci artırır. Enerji desteği sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Büyükbaş hayvanlar için günlük 150-200 gr, buzağılar için 30-50 gr, koyun-keçi-kuzu ve oğlaklar için günlük 20-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasını hayvanların önlerine serbest bir şekilde konulması tavsiye edilir.

KULLANILAN HAMMEDDELER: Şeker pancarı melası, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, vitamin ve mineral premiksi.